สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด

ทันเหตุการณ์
เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา ครูไทยดอทอินโฟ
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2559

© 2016 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107